3. Een nieuwe bijdrage schrijven

De eerste twee videos lieten zien dat werk op Knowledge Forum meer is dan het schrijven en lezen van notes. Er is ook offline werk, of tenminste werk buiten Knowledge Forum, nodig om tot nieuwe ideeën te komen.

De volgende stap is om een note te schrijven die een reactie is op de noten die ik gelezen heb. Hier is het belangrijk om te laten zien waar mijn ideeën vandaan gekomen zijn, dus ik moet verbindingen maken met de zowel de datatabel als de andere noten in Knowledge Forum die mijn denken gestimuleerd hebben. De video laat zien hoe die verbindingen gemaakt kunnen worden.

Wat je niet kunt zien is dat ik een nieuwe view in Knowledge Forum gemaakt heb, bedoeld voor deze volgende fase van het kennis creëren. Mijn nieuwe note wordt daar geplaatst. Het is een voorbeeld van een note die probeert om het denken naar een hoger niveau te brengen, en een geïntegreerd perspectief introduceert (Engels: een “rise-above”) dat gebaseerd is op de bestaande noten. Later zal dit de view worden waar het meest van de activiteiten plaatsvinden.

Naar Sessie 4