4. De andere noten

Wat hebben we bereikt?

Ik heb mijn note geschreven en een contributie geschreven die gebaseerd is op enige noten in de groep. Misschien zullen anderen leden van mijn gemeenschap (klas) mijn note lezen en er vragen over stellen, om te vaststellen of het een nuttige contributie is. Ik kan nu aan een tweede contributie gaan denken.

De volgende stappen

Ik heb vier van de andere notes geopend die niet deel uitmaakten van mijn voorgaande gedachten, maar die wel deel uitmaken van de collectie die ik in My Workspace had gezet. Van deze noten krijg ik het idee om de wetenschappelijke principles en onderliggende mechanismes in het probleem op orde te stellen. Ik krijg dit idee omdat ik weet dat deze twee aspecten belangrijk zijn voor natuurkundig begrip. Natuurkundigen spreken over fenomenen en problemen in zulke termen.

Het hele process dat ik hierboven beschreven heb is doel-gericht en kost best veel tijd en cognitief werk, maar het is productiever dan alleen maar reacties te schrijven die op individuele noten gebaseerd zijn, met te weinig kennis van wat er al in de database is. Duidelijk is er balans nodig tussen het introduceren van het “ruwe materiaal” (individuele noten), en het doordenken over ze in een bredere context.