M. Ed. (DPLE)

“Designing Powerful Learning Environments” (DPLE) was een internationaal specialisme in het M. Ed. programma van de Universiteit van Hongkong dat Carol Chan en ik van 2013 t/m 2019 leidden. Het benadrukte wat we weten uit onderzoek in de leerwetenschappen en het gebruik hiervan voor het ontwerpen van leeromgevingen- en activiteiten. Behalve leraren en schoolleiders trok het programma andere professionelen aan die met leren te maken hebben, bijv. software ingenieurs en ontwikkelaars van lesmateriaal. We werkten met enige scholen samen die het mogelijk maakten voor internationale studenten om over de praktijk van het onderwijs in Hongkong te leren.

Een promotievideo gemaakt door (Lillian) Liu Kun, M. Ed.

DPLE portfolio’s

Er waren vier kennis- en kunde gebieden die als een rode draad door het programma liepen: het kunnen omgaan met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk; kennis van de algemene resultaten van zulk onderzoek; kennis van en vaardigheden in het gebruik van leertechnologieën; en het ontwerpen en implementeren van leeromgevingen en processen. In elke cursus werkten studenten aan een doorlopende digitale portfolio waarin ze reflecteerden op de groei van deze competenties. Ik laat er een paar zien die studenten openbaar gemaakt hebben.

  • Selma Wang Yuxuan. Selma was a lerares Engels teacher uit China, die voor Teach for China werkte voor ze in 2014 met het DPLE specialism begon. Ze studeerde in 2015 af. Daarna vond ze een baan bij een bedrijf dat onderwijsinnovaties op gang hielp te brengen in China.
  • Cezar Cazan. Cezar deed zijn bachelor in Canada, en ging toen in een basisschool in Japan werken als leraar Engels. Hij deed het DPLE programma in 2014-15, en is nu een universitair docent zakelijks Engels in Hong Kong.
  • Ethel Chng. Ethel was een lerares scheikunde uit Singapore, en studeerde in 2015 af. Na de masters ging ze verder als scheikunde lerares.
  • Tulip Bhattacharya. Tulip was een lerares geschiedenis en maatschappijleer uit Indië, en studeerde in 2017 af. Ze deed toen nog verdere studie.

Take two?

Dit was zonder twijfel een stimulerend programma, zowel voor ons als de studenten. Waarschijnlijk vanwege het sterke gevoel dat er in elke cohort was van een gemeenschap die samen leerde, en om hoe gebruikt gemaakt werd van de praktische kennis en vaardigheden die studenten al hadden. Maar na zes jaar werd het ook tijd om aan een herontwerp te denken en het concept te verbeteren. We denken na over de volgende stappen.