Kenniscreëren

Wat kenniscreëren is

“Kenniscreëren” duidt het proces aan waarmee een gemeenschap z’n collectieve kennis ontwikkelt. Hiervoor is nodig dat de gemeenschap uitzoekt weer de grens van z’n kennis is, en dan er samen aan werkt om nieuwe kennis te verwerven door het bestuderen van informatie, discussie (dialoog), onderzoek, en de synthese en beoordeling van nieuwe inzichten. Leerlingen maken gebruik van diverse leertechnologieën, maar centraal is één online omgeving, Knowledge Forum, waar ze gezamenlijk aan hun ideeën werken. Kenniscreëren wordt als nuttig gezien voor het ontwikkelen van 21C vaardigheden zoals het samenwerken in teams, leren te leren, nieuwe situaties aanpakken, en het gebruik van ICT in het leren. Het kenniscreëren is als een onderwijsperspectief ontwikkeld door Marlene Scardamalia en Carl Bereiter van de Universiteit van Toronto.

Een discussieview in Knowledge Forum

In een typische klas waar kenniscreëren gedaan wordt zie je allerlei activiteiten. Leerlingen gaan naar buiten om foto’s te maken van objecten die zij “kunst” vinden. Ze delen die met elkaar op een muur om de variëteit van wat als kunst gezien wordt te laten zien. Ze lezen. Ze maken zelf kunst. Ze bespreken het met elkaar. Zodoende beginnen ze concepten te ontwikkelen over wat kunst is, welk nut het heeft, hoe je het kan beoordelen, enz. De leraar speelt hierbij belangrijke rollen, zoals het ontwerpen van de leeromgeving, het begeleiden van diverse activiteiten, en het praten met leerlingen over waar het allemaal naartoe gaat. Knowledge Forum is hierbij een permanente plaats waar ideeën ontwikkeld worden.

Open-access artikelen

  1. Yang, Y., van Aalst, J., & chan, C. K. K. (2019). Dynamics of reflective assessment and knowledge building for academically low-achieving students. American Educational Research Journal, online. Get it!
  2. van Heijst, H., de Jong, F. P. C. M., van Aalst, J., de Hoog, N., & Kirschner, P. A. (2019). Socio-cognitive openness in online knowledge building discourse: does openness keep conversations going? International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 14, 165-184. Get it!
  3. Yang, Y., van Aalst, J., Chan, C. K. K., & Tian, W. (2016). Reflective assessment in knowledge building by students with low academic achievement. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 11, 281-311. Get it!
  4. Fu, E. L. F., van Aalst, J., & Chan, C. K. K. (2016). Toward a classification of discourse patterns in asynchronous online discussions. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 11, 441-478.  Get it!
  5. Siqin, T., van Aalst, J., & Chu, S. K. W. (2015). Fixed group and opportunistic collaboration in a CSCL environment. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 10, 161-181. Get it!
  6. Van Aalst, J. (2009). Distinguishing knowledge sharing, construction, and creation discourses. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 4, 259-287. Get it!
  7. Niu, H., & van Aalst, J. (2009). Participation in knowledge-building discourse: An analysis of online discussions in mainstream and honours social studies courses. Canadian Journal of Learning and Technology, 35(1). Get it!

Analyse van het online werk

Knowledge Connections Analyser (KCA)

Deze online software is bedoeld voor gebruik door (vo) leerlingen en leraren om te reflecteren op vier aspecten van hun werk op Knowledge Forum. Server-log data en de inhoud van relevante noten worden door de software gepresenteerd, en dan door leerlingen gebruikt om over vier vragen na te denken: Zijn we een gemeenschap die samenwerkt? Is er sprake van de synthese van ideeën? Hoe ontwikkelingen onze ideeën en begrip zich in de lange duur? En in hoe verre zijn mijn eigen noten nuttig? Artikelen 1 en 3 hierboven gaan over studies met de KCA. Versie 2 van de software wordt thans gepland.

Idea Thread Mapper (ITM)

J Zhang

De ITM is ontwikkeld door Dr. Jianwei Zhang en collega’s bij de State University of New York at Albany. Het idee is om alle noten over hetzelfde thema of probleem samen te brengen in een “idea thread”, om de analyse van de ontwikkeling van ideeën in zulke threads te kunnen faciliteren. Klassen kunnen de resultaten van hun reflecties met de ITM delen met andere klassen. MEER

Uitleg van het proces (in Engels)

Veel online discussies lopen vast bij het stadium van individuele noten schrijven, lezen en beantwoorden. Dit levert vaak geen nieuwe kennis op. Behoudens het schrijven en lezen van noten is het ook belangrijk om kunnen zien of de discussie ergens naartoe gaat. Welke nieuwe vragen worden er gesteld? Wat heeft de gemeenschap na een tijd al bereikt qua nieuwe kennis? Deze videoreeks bekijkt een group noten en hoe je ermee verder zou kunnen om kennis te ontwikkelen. Gebaseerd op ongeveer havo/vwo-4 natuurkunde. BEGIN

Vragen en antwoorden

Leraren en wetenschappers hebben natuurlijk allerlei vragen over het kenniscreëren. Veel ervan hebben aandacht gekregen in onderzoek en de jaarlijkse conferentie over het kenniscreëren voor leraren en onderzoekers. In deze rubriek zal ik over tijd wat van die vragen opnemen. MEER